ارتباط زشت زن بدکاره با پسر نوجوان در خانه اش عکس

زن جوانی را که پسران نوجوان را در اینترنت اغفال کرده و به بهانه های مختلف به خانه اش می برد و از آنها سوء استفاده جنسی می کرد، به حکم دادگاه باید تحت درمان روانپزشکی قرار گیرد. قاضی دادگاه با توجه به اعترافات این زن و گفته های نوجوانانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند تشخیص داد که این زن یک معتاد جنسی است و باید تحت درمان قرار گیرد. این زن که اماندا ماری نام دارد پس از شکایت خانواده های چند نوجوان ازسوی مأموران پلیس ایالتی پنسیلوانیا بازداشت شده بود.به گفته پلیس، «اماندا ماری» همواره در کمین ...

ادامه مطلب

view:196 منبع: تی نیوز - 1 سال پیش