ارتباط دولت با ملت و ملت با دولت باید براساس کرامت باشد اگر کوچک‌ترین قراردادی کرامت را مورد تاثیر قرار داد با اصول در تضاد است

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با بیان اینکه یکی از نمونه‌های روحیه خداخواهی بخشش جان و مال است، تصریح کرد: انسانی که با اخلاص از جان و مال خود می‌گذرد به کرامت می‌رسد؛ اگر رابطه دولت و ملت با یکدیگر بر اساس کرامت باشد، بدون شرط حفظ کرامت هیچ پیمانی در نظام اسلامی بسته نمی‌شود، همچنین اگر کوچکترین قراردادی کرامت را زیرپا گذارد، اصول را مورد تاثیر قرار می‌دهد.

ادامه مطلب

view:80 منبع: 598 - 1 سال پیش