ارتباط تلفنی مشترکان ۳ مرکز مخابراتی مختل می‌شود

ادامه مطلب

view:26 منبع: مهر - 8 ماه پیش