ارتباط تلفنی مشترکان ۳ مرکز مخابراتی مختل می‌شود

ادامه مطلب

view:21 منبع: مهر - 6 ماه پیش