ارتباط تلفنی مشترکان ۳ مرکز مخابراتی مختل می‌شود

ادامه مطلب

view:38 منبع: مهر - 10 ماه پیش