اراده نظام برای تصویب یا رد لوایح مرتبط با FATF مطرح نیست

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: اصلا اراده نظام برای تصویب و رد لایحه FATF مطرح نیست و مجلس نظرات خودش را دارد.

ادامه مطلب

view:18 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش