ارائه ۲۱ خدمت دارای شناسه در صنعت، معدن و تجارت مازندران

۲۱ خدمت دارای شناسه در میز خدمت سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران به ارباب رجوع ارائه می‌ شود.

ادامه مطلب

view:20 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش