ارائه گزارش وزارت کشوردرباره اتفاقات اخیربه رئیس جمهور

شهردارآنلاین: سخنگوی وزارت کشور، گفت: گزارش و تحلیل جامعی از اتفاقات اخیر در وزارت کشور در دست بررسی است که به زودی به رییس جمهور ارائه خواهد شد.

ادامه مطلب

view:31 منبع: شهردار انلاین - 9 ماه پیش