ارائه خدمات پزشکی رایگان به روستائیان مهاباد

خدمات پزشکی رایگان در قالب طرح شهید رهنمون در ۱۵روستا‌ی کمتر برخوردار آذربایجان غربی اجرا می‌شود.

ادامه مطلب

view:23 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش