ارائه خدمات پزشکی رایگان به روستائیان مهاباد

خدمات پزشکی رایگان در قالب طرح شهید رهنمون در ۱۵روستا‌ی کمتر برخوردار آذربایجان غربی اجرا می‌شود.

ادامه مطلب

view:30 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش