ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی در مناطق محروم حاشیه شهر مشهد تا فردا

ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی در مناطق محروم حاشیه شهر مشهد تا فردا ادامه دارد.

ادامه مطلب

view:111 منبع: واحد مرکزی خبر - 10 ماه پیش