ارائه خدمات رایگان توسط 50 دفتر خدمات نوسازی در پایتخت

شهردارآنلاین: مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با تاکید بر اینکه تأمین زیرساخت های مورد نیاز در بافت فرسوده از وظایف دولت است، گفت: شهرداری تهران در یک دهه اخیر بیش از 2 هزار میلیارد تومان برای تأمین زیرساخت ها در حوزه های مختلف هزینه کرده است.

ادامه مطلب

view:176 منبع: شهردار انلاین - 1 سال پیش