ارائه خدمات درمان اعتیاد در 93مرکز

در حال حاضر 93 مرکز در خراسان شمالی خدمات درمان و ترک اعتیاد را به معتادین ارایه می دهند.

ادامه مطلب

view:133 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش