ارائه خدمات جهادی خدام شاهچراغ در مناطق محروم شیراز عکس

ساکنان منطقه محروم مهدی‌آباد شیراز از خدمات فرهنگی و بهداشتی گروه جهادی تخصصی آستان شاهچراغ (ع) بهره مند شدند.

ادامه مطلب

view:26 منبع: واحد مرکزی خبر - 4 ماه پیش