ارائه آموزش های کارآفرینی به بخش دولتی و خصوصی

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کرمانشاه گفت: اداره کل آموزش و فنی و حرفه ای استان آمادگی دارد براساس نیازسنجی آموزشی در قالب تفاهم نامه، آموزش های مورد نیاز کانون کارآفرینی استان را با استفاده از ظرفیت های بخش دولتی و خصوصی ارائه نماید.

ادامه مطلب

view:23 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش