ادعای ضمانت ۸۰ میلیارد یورویی اروپا برای ایران در رسانه‌های داخلی سکوت مقامات اروپایی و بی‌خبری مدیران وبسایت صندوق سرمایه گذاری EIF

ادامه مطلب

view:15 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش