ادعای ضمانت ۸۰ میلیارد یورویی اروپا برای ایران در رسانه‌های داخلی

در حالی رسانه های داخلی خبر از ضمانت 80 میلیارد یورویی صندوق سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا به ایران می دهند که نه سایت این صندوق و نه هیچ مقام اروپایی از این موضوع سخنی به میان نیاورده است.

ادامه مطلب

view:31 منبع: 55 آنلاین - 3 ماه پیش