ادریس البا دشمن راک شد

بازیگر بریتانیایی قرار است نقش دشمن را در اسپین‌آف "سریع و خشمگین" ایفا کند.

ادامه مطلب

view:30 منبع: ویستا - 2 ماه پیش