اخذ نمونه ژنتیکی از خانواده ۲۸ خدمه نفتکش سانچی درخواست انتقال پیکر جانباختگان از چین به منظور تطبیق DNA

رکنا: رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اخذ نمونه ژنتیکی از خانواده های پرسنل نفتکش سانچی از درخواست انتقال پیکر جانباختگان از چین به کشورمان جهت تعیین هویت آن ها خبرداد.

ادامه مطلب

view:23 منبع: تی نیوز - 5 ماه پیش