اختلاف نظر وزارت ارتباطات و بانک مرکزی بر سر امنیت کدهای ستاره مربع

معاون وزیر ارتباطات در خصوص کدهای دستوری موبایل گفت: بانک مرکزی اعمال محدودیتی در این حوزه نداشته، اما بانک‌ ها صرفا یک سری محدودیت در بحث کدهای ستاره مربع ایجاد کردند.

ادامه مطلب

view:20 منبع: بانکی - 4 ماه پیش