اختصاص 105 هکتار از اراضی بافت به کشت زعفران

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بافت از اختصاص 105 هکتار از اراضی بافت به کشت زعفران اختصاص دارد.

ادامه مطلب

view:19 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش