اختصاص 100میلیارد ریال به بازگشایی منطقه بافت فرسوده دوگنبدان

رئیس ستاد بازسازی بافت آسیب پذیر دوگنبدان گفت: 100 میلیارد ریال اعتبار در سال جاری به بازگشایی منطقه بافت فرسوده این شهر اختصاص یافت.

ادامه مطلب

view:204 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش