اختصاص ۳۶۲میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی لرستان

معاون توسعه روستایی ومناطق محروم کشورگفت:امسال برای توسعه مناطق روستایی ۶هزارمیلیاردتومان مصوب شده که درحوزه‌های ایجاداشتغال وتوانمندسازی روستاییان هزینه می‌شود.

ادامه مطلب

view:57 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش