اختصاص ۲۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار به شهرستان خاتم

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان یزد گفت: امسال اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیاردو ۷۰۰ میلیون تومان به شهرستان خاتم اختصاص داده شد.

ادامه مطلب

view:39 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش