احمدی نژاد، حریم روحانیت را شکست

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: زنان باید بتوانند خود احزاب سیاسی قدرتمندی ایجاد کنند و با مطالبه عام و حضور مستمر در این عرصه جای پای خود را محکم کنند.

ادامه مطلب

view:82 منبع: برترین ها - 1 سال پیش