احسان قائم مقامی فاتح مسابقات سیمولتانه شطرنج سمنان شد

سمنان - ایرنا - رئیس هیات شطرنج استان سمنان گفت : احسان قائم مقامی استاد شطرنج ایران فاتح مسابقات سیمولتانه شطرنج سمنان شد.

ادامه مطلب

view:74 منبع: ایرنا - 5 ماه پیش