احزاب کشورهای آسیایی قادر هستند افراطی گری را ریشه کن کنند

صولی گفت: احزاب در کاهش تنش‌های فرقه‌ای و مبارزه با افراط گرایی می‌توانند با هم گفتگو کنند.

ادامه مطلب

view:45 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش