احزاب کشورهای آسیایی قادر هستند افراطی گری را ریشه کن کنند

صولی گفت: احزاب در کاهش تنش‌های فرقه‌ای و مبارزه با افراط گرایی می‌توانند با هم گفتگو کنند.

ادامه مطلب

view:43 منبع: باشگاه خبرنگاران - 6 ماه پیش