احزاب سیاسی می‌توانند نقش ویژه‌ای در مقابل افراط گرایی بازی کنند

کارشناس فراکسیون پی دی آی اندونزی گفت: احزاب سیاسی می توانند نقش ویژه ای در مقابل افراط گرایی بازی کنند و با اتحاد دولت خود و مردم می توانند به مقابله با افراط گرایی بروند.

ادامه مطلب

view:35 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش