احزاب در جوامع مردم سالار نقش مهمی در رسیدن به توسعه پایدار دارند

رئیس شورای شهر تهران گفت: در جوامع مردم سالار احزاب سیاسی نقش مهمی در رسیدن به توسعه پایدار دارند و این احزاب قدرت مردم را برای تحقق اهداف به کار می گیرند تا به توسعه‌ پایدار دست یابند.

ادامه مطلب

view:36 منبع: شفاف نیوز - 7 ماه پیش