احتمال محبوس شدن خدمه نفتکش همکاری کشور چین برای خاموش کردن نفت‌کش راضی‌کننده نبود

حق‌شناس گفت: اقدامات کشور چین با توجه به امکانات گسترده‌ای که داشتند راضی‌کننده نبوده است.

ادامه مطلب

view:23 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش