احتمال رکوردشکنی تولید پتروشیمی

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیش بینی کرد تا پایان امسال تولید محصولات پتروشیمی و پلیمری به ۵۶ میلیون تن افزایش یابد که در این صورت برای دومین سال پیاپی رکورد تولید محصولات پتروشیمی در ایران شکسته می شود.

ادامه مطلب

view:92 منبع: نکو نیوز - 1 سال پیش