احتمال ادغام همراه اول و شرکت مخابرات؟

ایتنا - رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به ضرورت ارائه خدمات به مشتریان به صورت یک بسته واحد، این بسته را شامل خدمات ثابت و همراه توصیف کرد.

ادامه مطلب

view:30 منبع: ایتنا - 7 ماه پیش