اجرای پروژه‌ها و برنامه های شهری با آینده نگری همراه شد

احمد کرمی گفت:شورای شهر با توجه به وضعیت شهر باید اولویت‌هایی را در نظر بگیرد .

ادامه مطلب

view:26 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش