اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کویت

ایرنا نوشت: به دنبال کسری بودجه کویت، دولت این کشور با اشاره به تحولات اقتصادی و لزوم تقویت درآمدهای غیر نفتی، دستور حمایت از طرح های مبتنی بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده را صادر کرد.

ادامه مطلب

view:83 منبع: خبر انلاین - 1 سال پیش