اجرای طرح پیشگیری از معلولیت های ناشی از انفجار مین وغربالگری ژنتیک

کارشناس دفتر پیشگیری از معلولیت های اداره کل بهزیستی ایلام گفت: کودکان 51 مهد استان برای نخستین بار زیر پوشش طرح غربالگری شنوایی قرار خواهند گرفت.

ادامه مطلب

view:67 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش