اجرای طرح هجرت ۳ دانش آموزان استان بوشهر

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: برای اجرای طرح هجرت ۳ استان بوشهر و بکارگیری دانش‌آموزان براساس مهارت‌های شغلی ۱۴ میلیارد ریال برآورده شده است.

ادامه مطلب

view:24 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش