اجرای طرح ملی جنگلانه در ۵۰۰ هکتار از اراضی جنگل باغشادی شهرستان خاتم

طرح ملی جنگلانه با هدف حفاظت از محیط زیست ومنابع طبیعی با کاشت بذر‌های بادام کوهی و بنه در سطح ۵۰۰ هکتار از جنگل باغشادی خاتم اجرا شد.

ادامه مطلب

view:33 منبع: باشگاه خبرنگاران - 6 ماه پیش