اجرای طرح سنجش ساختار قامتی در مناطق محروم آذربایجان غربی

طرح سنجش ساختار قامتی و اصلاح ناهنجاری های اسکلتی با ورزش،ویژه زنان روستایی و مناطق محروم در استان اجرا خواهد شد.

ادامه مطلب

view:6 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 هفته پیش