اجرای طرح ساماندهی و جمع آوری زباله ها در روستاهای بخش خلیفان

درنشستی با حضور دهیاران ،راهکارهای جمع آوری زباله های روستایی بررسی شد.

ادامه مطلب

view:67 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش