اجرای طرح جداسازی مصارف فضای سبز از آب شرب

سرپرست شهرداری چادگان گفت: در راستای اجرای طرح آبیاری فضای سبز با آب غیر شرب، بیش از 2 هزار و 500 متر لوله‌گذاری جداسازی آب فضای سبز ازآب شرب انجام شده است.

ادامه مطلب

view:39 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش