اجرای طرح امگا در بافق

مسوول برگزاری طرح امگا در بافق گفت:بیش از 230دانش اموز روزانه در کنکور سراسری سال جاری شرکت کرده اند که از این تعداد حدود70درصد انها در طرح امگا حضور داشته اند.

ادامه مطلب

view:24 منبع: واحد مرکزی خبر - 4 ماه پیش