اجرای طرح الگوی تلاوت در مدارس

مدیرکل قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش از اجرای الگوی تلاوت در مدارس و شناسایی استعدادهای قرآنی خبر داد.

ادامه مطلب

view:2 منبع: ویستا - 1 هفته پیش