اجرای طرح آموزشی "پارک مهارت در اصفهان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: به منظور آشنایی دانش آموزان با فرهنگ مهارت آموزی اجرای طرح آموزشی "پارک مهارت در ایام تابستان برای حرفه آموزی دانش آموازن اجرایی می شود.

ادامه مطلب

view:20 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش