اجرای طرح "همسفره " در مناطق محروم داراب

۵۰۰ کودک دارابی دچار سوء تغذیه از بسته‌های حمایتی کمیته امداد بهره‌مند شدند.

ادامه مطلب

view:159 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش