اجرای طرح‌های عمرانی مهم‌ترین هدف توسعه ‌ای مدیریت شهری است

شهردارآنلاین: شهردارمنطقه 8 گفت: همه اقدامات مدیریت شهری باید بر اساس رسیدگی به حق مردم و خدمات متناسب با آن باشد و باید در این مسیر، اخلاق را رعایت و موجب رنجش مردم نشویم و حرمت اربابان خود که همان شهروندان هستند را رعایت کنیم.

ادامه مطلب

view:74 منبع: شهردار انلاین - 1 سال پیش