اجرای سیاست های حمایتی دولت از کشاورزان

اجرای سیاست های حمایتی دولت از کشاورزان و خرید تضمینی محصولات راهبردی، گام موثری در تغییر الگوی کشت و کاهش مصرف آب در زمین های کشاورزی است.

ادامه مطلب

view:54 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش