اجرای جشنواره ملی آئین‌های نمایشی تا ۱۰ مرداد

32 اثر از سراسر کشور به دبیرخانه ششمین جشنواره رضوی در استان ارسال که 8 اثر به نام مبارک امام رضا(ع) از سوی هیئت داوران جشنواره انتخاب شدند.

ادامه مطلب

view:120 منبع: واحد مرکزی خبر - 1 سال پیش