اجرای آبیار تحت فشار در ۱۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی در کردستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: از سال ۸۸ تاکنون ۴۵۰ میلیارد ریال برای اجرای آبیاری تحت فشار به کشاورزان متقاضی پرداخت شده و ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تحت سیستم‌های آبیاری تحت فشار قرار گرفته است.

ادامه مطلب

view:40 منبع: واحد مرکزی خبر - 4 ماه پیش