اجازه مذاکره درباره تحریم‌های اولیه را نداشتیم هیچ عقب‌نشینی از ژنو تا وین صورت نگرفته داریم از برجام نفع می‌بریم

معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه ما اجازه مذاکره با آمریکا درباره تحریم‌های اولیه نداشتیم، گفت:‌ هیچ عقب‌نشینی از ژنو تا وین صورت نگرفته است.

ادامه مطلب

view:58 منبع: جنوب نیوز - 8 ماه پیش