اثرات مثبت تورم در اقتصاد چیست؟

یک کارشناس اقتصاد گفت: مقادیر کم تورم باعث تشویق به مصرف کردن، تهییج اقتصاد و تولید سودآور می‌شود که نتایج مثبتی برای اقتصاد است.

ادامه مطلب

view:94 منبع: آفتاب - 9 ماه پیش