اثبات لرستان بعد از 10 سال به عنوان جزیی از زاگرس!

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: بعد از 10 سال استان در برنامه کوهستان زاگرس مرکزی قرار گرفت. - منبع خبر: ایسنا دسته بندی خبر: اجتماعی

ادامه مطلب

view:60 منبع: قطره - 1 سال پیش