اتکای گوگل به انرژی‌های تجدیدپذیر

طی سال‌های اخیر گوگل تلاش کرده تا اتکای خود به انرژی‌های فسیلی برای تامین برق مورد نیاز را کاهش دهد و در مقابل از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کند.

ادامه مطلب

view:187 منبع: رجا - 1 سال پیش