اتفاق عجیب در انتخابات کمیته المپیک در یک چشم به هم زدن آرای نامزد جوان آب رفت!

شاهرخ شهنازی برای 4 سال دیگر دبیر کمیته ملی المپیک ماند.

ادامه مطلب

view:41 منبع: خبر انلاین - 5 ماه پیش